Driemaandelijkse nieuwsbrief over het reilen en zeilen in Tapori

Vogel Van Papier – Jaargang 30, Nr 2, juni 2024

 

Ik had het beloofd: Deze Vogel van Papier zou blijer zijn dan de vorige nieuwsbrief. ’t Is niet dat de dikke mist hier ineens opgeklaard is. Maar door de tijd en energie bewust te richten op datgene wat mooi is of waar we wel een positief verschil kunnen maken krijgen de dagen weer kleur en licht.

En daarom hier op de eerste pagina verslag over… sprankelend leven!

Nu we toch over “geboortes” aan het schrijven zijn: Het duurde langer dan een olifantenzwangerschap en de geboorte werd een keizersnede… maar eindelijk heeft Tapori een ecuadoraanse website. ’t Heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om tot een deftig resultaat te komen, maar ons Ecuadoraans “presentatiekaartje”, al kan er nog wat aan bijgeschaafd worden, mag er zijn

Ziezo, de rekensommen zijn weer gemaakt en de cijfertjes zijn samengevat in onderstaande tabel. Ook in 2023 kwam de eindafrekening goed overeen met de voorgestelde begroting. Die schommelt de laatste jaren voor de ganse Tapori-werking om en bij de 200.000 euro per jaar. We blijven dus redelijk goed inschatten wat we het komende jaar zullen doen en hoeveel dat zal kosten. Er zit wel enige verandering in uit welke potjes alles betaald wordt, met een tendens die positieve en negatieve kanten heeft.

Vogel Van Papier:   Het Archief