Driemaandelijkse nieuwsbrief over het reilen en zeilen in Tapori

Vogel Van Papier – Jaargang 27, Nr 1, maart 2021

Vele groetjes en dikke zoen uit een Ecuador waar onze grote vriend Lenin Moreno vandaag alweer de noodtoestand afgekondigd heeft…

In de Ecuadoraanse krant Primicias verschenen kort na elkaar twee reportages over het onderwijs in Ecuador tijdens de pandemie…

Tijdens de pandemie zien we in Tapori veel meer mensen met psychiatrische problemen dan tevoren…


Stilaan vindt een nieuw woord plaats in ons vocabularium: “vaccinatie-ongelijkheid”…

Het zal niemand vreemd in de oren klinken dat het financieel verslag van het voorbije jaar nogal wat verschillen toont met de opgestelde begroting. De cijfers weerspiegelen jammer genoeg niet alleen de impact van het coronavirus op zich…


Vogel Van Papier: het archief

De jaargangen vanaf 1996 beschikbaar in pdf in ons archief.
Veel leesplezier