Tapori in het kort (2023)

Werking: De 4 Luiken van Tapori

Medisch Sociale Activiteiten
– huisartsenconsultatie
– psychologische dienstverlening
– tandartsenkabinet

Educatie
– bibliotheek waar na de huistaakbegeleiding ook recreatieve momenten zijn
– programma continue vorming
– documentatiecentrum over handicap-gerelateerde onderwerpen

Kleine onderneming
– met de productie en verkoop van gezonde voedingsproducten
– kruidenierswinkel
– knutselatelier
– recyclage van papier en karton: verwerking tot scheppapier en geschenkverpakking

Zorg en opvang voor mensen met een beperking:
– Individuele therapie en groepsbegeleiding.
– Dagopvang.
– Kleuterklas voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en lichte tot matige intellectuele, zintuiglijke of motorische beperking.
– Leefgroep voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperking.
– Atelier voor (jong)volwassenen met lichte tot matige intellectuele beperking.
– Kinesitherapie. Logopedie. Vroegbegeleiding en stimulatie. Orthopedagogie. Klinische psychologie. Orthopedisch materiaal.

Volg de Ecuadoraanse facebookpagina van Tapori