Organiseer een activiteit

De Vlaamse vrienden en sympathisanten van Tapori organiseren af en toe een activiteit. Toekomstige en voorbije activiteiten vind je op de activiteiten-pagina.

Draag je Tapori een warm hart toe en wil je zelf ook iets organiseren om kennis over Tapori te delen of fondsen te verzamelen voor de werking ?

Neem contact op met Inge Debrouwere, Etienne Debrouwere of Dany Taelman om even te overleggen hoe dat het beste kan.

Financiële steun

Met fiscaal attest

Vanaf 40 € per jaar.
Giften nà 25 december overgeschreven komen meestal pas na 1 januari op rekening van Kontinenten en uw fiscaal attest geldt dan ook pas voor het volgende fiscale jaar.

Voor giften met fiscaal attest werkt Tapori samen met .
Kontinenten behoudt 5% van de gift voor de administratieve tussenkomst.
www.kontinenten.be

Giften op:
IBAN BE66 7380 3734 7143 BIC KREDBEBB
Kontinenten vzw
Potterierei 72 -8000 Brugge
050/444.959
secretariaat@kontinenten.be

Vermelding op de overschrijving:
voor een correcte bestemming en attest:
1) Inge Debrouwere – Tapori – Ecuador
2) Naam en Voornaam zoals op identiteitskaart.
3) rijksregisternummer

De Federale Overheidsdienst Financiën verplicht HET RIJKSREGISTERNUMMER sinds 1 januari 2024. Op die manier wordt het bedrag van giften door de FOD automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte


Financiële steun

Zonder attest

Deze giften die op deze rekening worden overgemaakt worden volledig ter beschikking gesteld van Tapori.

Giften op:

BE85 0832 5208 3906
Vriendengroep Tapori
Vermelding: Project Tapori